Περιγραφή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TR90 ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ