Σταθερό τηλέφωνο: +30 2241777808

Κινητό: +30 6936618693

Πατρών 10 85100 Ρόδος Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Ενημέρωση

Samples strain

Copyright © 2010 by Helen Irlen. This material was reproduced from “The Irlen Revolution” by Helen Irlen, SquareOne Publis here. All rights reserved.

Δείγματα Παραμορφώσεων

Copyright © 2010 by Helen Irlen. This material was reproduced from “The Irlen Revolution” by Helen Irlen, SquareOne Publishere. All rights reserved.

Ισχύουσα νομοθεσία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δικαιούνται μιας σειράς εκπαιδευτικών υπηρεσιών και παροχών που προβλέπονται από : Α) Toν  N.3699/ 2008 (ΦΕΚ 199 Α!) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες » https://www.minedu.gov.gr/nomot-koinov/nomothesia-new/nomo8esia-eid-m/16756-02-10-08-3699-2008 «Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται τα άτομα εκείνα που για τον άλφα ή […]

100% Secure Checkout

PayPal / MasterCard / Visa

Easy 30 days returns

30 days money back guarantee