Your Cart

Σταθερό τηλέφωνο: +30 2241777808

Κινητό: +30 6936618693

Πατρών 10 85100 Ρόδος Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Οπτομετρία

Μία τόσο διαδεδομένη ειδικότητα στο εξωτερικό και τόσο άγνωστη ακόμη στην Ελλάδα

Οπτομετρία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την λειτουργία της όρασης.

Οι οπτομέτρες είναι οι επαγγελματίες εκείνοι οι οποίοι μετράνε ποσοτικά και ποιοτικά την όραση όπως και τον τρόπο με τον οποίο αυτή ερμηνεύεται και χρησιμοποιείται από κάθε άτομο.

Σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οπτομετρίας και Οπτικής (ECOO): “Η οπτομετρία αποτελεί ένα αυτόνομο επάγγελμα στο χώρο της υγείας, που απαιτεί εκπαίδευση και διέπεται από ορισμένους κανόνες, δηλαδή ασκείται αποκλειστικά από πτυχιούχους αναγνωρισμένων σχολών που έχουν εξασφαλίσει άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος. Οι οπτομέτρες ασκούν πρωτοβάθμια υγιεινή περίθαλψη του οφθαλμού και της όρασης, η οποία περιλαμβάνει τη διάθλαση (και συνταγογράφηση), την επιλογή και κατεργασία κατάλληλων “διαθλαστικών βοηθημάτων”, τη διάγνωση και διαχείρηση οφθαλμικών παθήσεων.

Η όραση συμμετέχει σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα και ως εκ τούτου δυσλειτουργίες της όρασης μπορεί να εκφράζονται μέσα από την κίνηση, την μάθηση, τη στάση σώματος, τον τρόπο σκέψης και την συμπεριφορά.

Οι οπτομέτρες μπορούν να διαγνώσουν, να αποκαταστήσουν ή και να διορθώσουν τις δυσλειτουργίες της όρασης με γυαλιά, φακούς, φίλτρα, οπτικά βοηθήματα ή προγράμματα visual training/ vision therapy.

 

Ποια η διαφορά μεταξύ Οπτομέτρη και Οφθαλμιάτρου;

Οι δύο ειδικότητες είναι συμπλη­ρωματικές και συνεργαζόμενες με κοινά πεδία έρευνας.

Οι οφθαλμίατροι έχουν σπουδάσει ιατρική και έχουν εξειδικευτεί στη διάγνωση και θεραπεία των οφθαλμικών παθήσεων.

Οι οπτομέτρες έχουν σπουδάσει σε πανεπιστημιακού επιπέδου σχολές την επιστήμη της οπτικής και της οπτομετρίας και είναι σε θέση να διαγνώσουν και να αποκαταστήσουν τα λειτουργικά προβλήματα της όρασης.

Όπως είναι προφανές πολλά προβλήματα όρασης χρειάζονται και τις δύο ειδικότητες προκειμένου να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Τι περιλαμβάνει μία εξέταση;

Η υγεία των ματιών είναι μία σοβαρή υπόθεση και έχοντας έντονο το αίσθημα ευθυνής απέναντι σε όσους μας εμπιστεύονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους έχουμε φροντίσει να παρέχουμε ένα πλήρη πρωτοβάθμιο οφθαλμικό έλεγχο.
Αυτό σημαίνει ότι εκτός από το να διαβάσετε τον γνωστό πίνακα με τα γράμματα κάθε εξέταση συμπεριλαμβάνει και εξέταση του πρόσθιου και του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού με συνδυασμό διαγνωστικών μέσων, όπως την χρήση σχισμοειδούς λυχνίας, την άμεση ή έμμεση οφθαλμοσκόπηση και τον έλεγχο της διόφθαλμης όρασης δηλαδή την μελέτη της κινητικότητας και ισορροπίας των ματιών.

Κάθε πότε πρέπει να κάνω έλεγχο;

Η συχνότητα εξέτασης της όρασης και της υγείας των ματιών εξαρτάτε από την ηλικία και παράγοντες όπως η γενική υγεία και το οικογενειακό ιστορικό. Το εθνικό σύστημα υγείας της Μεγάλης Βρετανίας κάνει τις παρακάτω συστάσεις.

  • Κάθε 6 μήνες για άτομα μέχρι 16 έτων με κάποια διαθλαστική ανωμαλία
  • Κάθε 1 έτος για άτομα μέχρι 18 ετών
  • Κάθε 2 έτη για άτομα από 19 μέχρι 60 ετών
  • Κάθε 1 έτος για άτομα άνω των 60 ετών
  • Κάθε 1 έτος για άτομα άνω των 40 με συγγενή πρώτου βαθμού με γλαύκωμα
  • Κάθε 1 έτος για άτομα που πάσχουν από διαβήτη

Αυτοί δεν είναι παρά γενικοί κανόνες για την συχνότητα επανεξέτασης της υγείας των ματιών και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν την συμβουλή του ειδικού που σας παρακολουθεί. Επίσης σε περιπτώσεις που εντοπίσετε κάποια μεταβολή στην όραση σας φροντίστε να επισκεφτείτε κάποιον ειδικό ασχέτως του πότε είχατε εξετάσει την όραση σας για τελευταία φορά.

100% Secure Checkout

PayPal / MasterCard / Visa

Easy 30 days returns

30 days money back guarantee