ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δικαιούνται μιας σειράς εκπαιδευτικών υπηρεσιών και παροχών που προβλέπονται από :

Α) Toν  N.3699/ 2008 (ΦΕΚ 199 Α!) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες »

https://www.minedu.gov.gr/nomot-koinov/nomothesia-new/nomo8esia-eid-m/16756-02-10-08-3699-2008

«Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται τα άτομα εκείνα που για τον άλφα ή βήτα λόγω δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων»

Β) το άρθρο 28 του Ν. 4186/13 (ΦΕΚ 193 Α΄)

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/n._4186-2013.pdf

Γ) το άρθρο 48 του ν. 4415/2016, (ΦΕΚ 159 Α) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»(Τροπολογία για την Ειδική Αγωγή)

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8lj0jDA0wBrh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K–td6SIue5k1gJGkBhb4aeKUoeEXE4DmytUsN3EGk4EbyC4lt8K

Αρμόδια για τη διερεύνηση και διαπίστωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών είναι τα κατά τόπους Κέντρα Διάγνωσης και Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και, για ορισμένα θέματα, τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας Ιατροπαιδαγωγικά άλλων Υπουργείων (Πηγή: ο οδηγός δικαιωμάτων & παροχών για ευάλωτες ομάδες του Συνηγόρου του Πολίτη – σελίδα 24

http://www.synigoros-solidarity.gr/solidarity/assets/uploads/2016/02/odigos-dikaiwmatwn-paroxwn-gia-eyalotes-omades-2015.pdf)

ΚΕΔΔΥ Ρόδου : Διεύθυνση: Άμστερνταμ 6, Ρόδος 851 00 Τηλέφωνο2241 043195

Δ) Τον Οδηγό του πολίτη με αναπηρία

Που μπορείτε να τον το δείτε στο site της ΔΑΣΤΑ (Δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας) του Αριστοτελείου Παν/μίου Θες/νίκης)

https://dasta.auth.gr/uploaded_files/635188154591417260.pdf

Ε) Εκπαίδευση παιδιών με διαταραχές όρασης
http://www.specialeducation.gr/frontend/articles.php?cid=70

ΣΤ) Βιβλία διασκευασμένα και προσαρμοσμένα για αμβλύωπες μαθητές
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/orasi/books_diaskeui.htm

Ζ)

https://www.specialeducation.gr/frontend/index.php